Vývoj průmyslu dutých vyfukovacích strojů

Vyfukovací stroj je velmi běžné mechanické zařízení v průmyslu plastových strojů a technologie vyfukování je široce používána po celém světě.Podle způsobu výroby předlisku lze vyfukování rozdělit na vytlačování vyfukování, vstřikování vyfukování a duté vyfukování a nově vyvinuté vícevrstvé vyfukování a vyfukování natahováním.

Duté vyfukování, jako jedna ze tří běžně používaných metod zpracování plastů, je široce používáno ve farmaceutickém, chemickém, kojeneckém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích.Jako jedno z důležitých zařízení v průmyslu zpracování plastů má dutý vyfukovací stroj přímý dopad na celý plastikářský průmysl.

V posledních letech je celkový vývojový trend průmyslu výroby dutých vyfukovacích strojů relativně stabilní.Současně se výrazně zrychlil výzkum a aplikace nových technologií vyfukovacích strojů v podnicích.S dalším prohlubováním a rozvojem vojensko-civilní integrační strategie se vyvíjí také mnoho vojensko-civilních foukaných výrobků dvojího použití.

Vyfukovací stroj na duté plasty se v minulosti vyvinul z jednoho celku na inteligentní výrobní řadu dutých vyfukovacích strojů a s přibližováním se k obecnému trendu Průmyslu 4.0 se jeho vývojová rychlost postupně zrychlovala.Tento druh inteligentních výrobních linek pro duté plastové vyfukovací stroje zahrnuje hlavně: dutý plastový vyfukovací stroj, plně automatický podávací stroj, plně automatický míchací stroj, plně automatické zařízení pro následné chlazení a odstraňování otřepů, (systém odstraňující roboty) plně automatický etiketovací stroj, blesk dopravní zařízení, bleskový drtič, vážicí zařízení, vzduchotěsná testovací zařízení, zařízení pro balení hotových výrobků a dopravní zařízení pro hotové výrobky tvoří inteligentní výrobní linku automatického vyfukovacího stroje.

Jeho inteligentní vývoj má na jedné straně umožnit vyfukovacímu stroji inteligentněji plnit více úkolů, snížit vstup lidských zdrojů a umožnit výrobcům snížit náklady na pracovní sílu.Na druhou stranu může inteligence učinit proces vyfukování plastových lahví pohodlnějším, což uživatelům zařízení vyfukovacích strojů umožňuje získat větší výnosy s menšími investicemi.

S pokrokem a rozvojem vědy a techniky a zlepšováním kvality života lidí roste poptávka po plastech díky vlastnostem lehkosti, přenosnosti a nízkých nákladů.Stroje na vyfukování dutých forem jsou levné, mají vysokou přizpůsobivost a dobrý výkon při formování Stroje a zařízení, vyhlídky na vývoj jsou ohledně průmyslu optimistické.

S neustálým zlepšováním a zlepšováním inteligentní výrobní linky dutého vyfukovacího stroje se výrazně snížila pracovní náročnost operátorů, zlepšila se efektivita výroby a kvalita výroby zařízení a snížily se náklady na pracovní sílu podniků.

V budoucnu se bude inteligentní výrobní linka dutých vyfukovacích strojů nadále vyvíjet na cestě specializace, měřítka, automatizace a inteligence.

Na druhé straně, pod vedením vojensko-civilní integrační strategie, bude výzkum, vývoj a výroba těchto vysoce poptávaných produktů pro vyfukování jistě řídit výzkum a vývoj nových technologií vyfukování, mezi které patří vysoká pevnost, vysoká životnost , vysoká odolnost proti nárazu, přizpůsobivost teplotním rozdílům, Výzkum a vývoj produktů pro vyfukování, jako jsou antistatické a vodivé nádoby a produkty pro vyfukování, se stane středem zájmu a může tvořit velkou poptávku na trhu.Tyto požadavky přímo povedou k výzkumu a vývoji některých profesionálních vyfukovacích strojů a výzkumu souvisejících technologií a materiálů vyfukování.

V příštích několika letech technický pokrok a inovace klíčových technologií inteligentní výrobní linky vyfukovacích strojů přímo určí životnost a smrt výrobců výrobních linek vyfukovacích strojů.Zároveň by vzhledem k inherentním vlastnostem dutých vyfukovaných výrobků a rostoucím nákladům na logistiku a přepravu neměla být přepravní vzdálenost hotových výrobků příliš velká.Hlavním směrem vývoje do budoucna je proto středně velká továrna na vyfukování dutých výrobků.Zvláštní pozornost věnují výzkumné a vývojové a výrobní podniky na výrobu plastových lisovacích strojů.


Čas odeslání: 10. července 2023